Om vårt företag:

 

Vårt företag har sen 1998 en bestämmande roll på den ungerska marknaden för ackumulatorer och batterier.

Företagets ledarposition på marknaden beror på ägarnas och medarbetarnas högtstående yrkeskunnande, deras

maximalism och hängivenhet.

 

Akku-Elem kommanditbolags framgångsrika verksamhet och snabba leverantörsberedskap effektueras av speciellt

tformade hjälpmedel:

  • självständig projekt- och grossistavdelning
  • återförsäljarnät över hela landet
  • dynamiska leveranser med egna fordon
  • webvaruhusnät med budtjänst
  • enormt lager
  • utomordentligt urval
  • brett sortiment från ekonomiska lösningar till premiekategorier
  • egen ackumulatorservice och produktionsenhet i varje affär

 

I Budapest betjänar vi privata kunder i tre fackaffärer. Totalt står till kundernas förfogande nära tretusen olika batterier, ackumulatorer, ackumulatorladdare, adapter, omformare, inverterare, batterilampor och tillbehör till dessa, och de flesta varorna kan beses och provas även fysiskt i våra visningssalar.

Alla fackaffärer kan nås både med allmänna kommunikationsmedel och med bil på ett utmärkt sätt. Våra medarbetare, som förfogar över stor erfarenhet, hjälper förekommande till med att välja lämplig produkt. Hos oss råkar inte köparen ut för otrevliga överaskningar ens vid betalningen, eftersom våra priser på grund av den stora volymen är konkurrenskraftiga för att inte säga mycket gynnsamma.

Vår grossistavdelning ligger på företagets säte på Váci út. Här arbetar vi tillsammans med flera hundra återförsäljare vid partnerföretag från landets alla delar, bland annat service för switchade strömförsörjare, grossister för säkerhets- och brandvarningsteknik, datateknik-grossister, företag som underhåller varningsbelysning samt företag som anlägger solcellssystem. Under de gångna åren har allt större betoning lagts på projektarbeten och våra företagsprodukter och tjänster har involverats i allt fler och större investeringar. Statliga organ, institutioner, storförbrukare och grupper får på efterfrågan skräddarsydda specialpriser.

Våra fackmän deltar kontinuerligt i facklig vidareutbildning och är därför uppdaterade på området för ny ackumulator- och professionell laddningsteknik. Vi erbjuder gärna varje intressent expertråd och delar med oss av våra erfarenheter.

 

Våra produkter kommer huvudsakligen från egen import. I leverantörskretsarna finns de största tillverkarna från Fjärran Östern närvarande, t ex:

 

- Minwa Electronic (MW) adapter, omvandlare, ackumulatorladdare, kraftkällor

- Vansons universella notebookförsörjare, ackumulatorladdare

- GP Batteries batterier, ackumulatorer, ackumulatorladdarset, lampor, industriackumula-torer

-GMB litium ackumulatorer, batterier, svampbatterier

-Ritar Power blygeléackumulatorer

-Leoch Power (SLA), blygeléackumulator, ackumulatorladdare

-HiWatt (HW) blygeléackumulatorer

-Jackyl blygeléackumulatorer

-Marshell-Marxon inverterare

-Sanyo-Panasonic-Saft-Intellect industriella ackumulatorceller

-OEM notebook- och pda-ackumulatorer, kameraackumulatorer, verktygsmaskinsackumu-latorer,

mobiltelefonackumulatorer samt tillhörande laddare och adapter.

 

Från Europa:

 

-EMOS lampor, reflektorer, adapter

-Petzl pannlampor

-Led Lenser lampor

-Varta startackumulatorer för bil

 

 Från 2008 är vi exklusiv agent i Ungern för den österrikiska AccuPowers toppkvalitets-produkter.

 

Tack vare vår stora tillverkningskapacitet åtar vi oss med kort varsel i våra ackumulator-verkstäder tillverkning i små och stora serier av ackumulatorpaket av industriella celler av utmärkt kvalitet (NiCd, NiMh, Li-Ion, LiPo). Vidare åtar vi oss förnyelse av ackumulatorer till ackumulatorskruvmejslar, verktygsmaskiner, bildammsugare, läkarinstrument, modeller, fjärrmanövrerare, airsoftvapen, switchade kraftkällor, kameror, notebooks, pda, URH och PMR-radioapparater, trådlös telefon, personsökare, dykarlampor, genom cellbyte, med punktsvetsteknologi med samma kvalitet och garanti som i fabriken.

 

För oss är miljöskydd av upphöjd betydelse varför vi i samarbete med våra sophanterings- och destruktionspartners återtar onödiga ackumulatorer och torrbatterier.

 

Besök våra hemsidor:

www.akku-elem.hu

www.gp.hu

www.xtarlight.hu

www.upspower.hu

 

 

 

  

AQLM-Gruppen